ENDRINGER I MVA-RAPPORTERING FRA 01.01.2017

Fra 01.01.2017 er det slutt på innberetning av MVA gjennom tolldeklarasjoner for importører som er registrert for merverdiavgift. Dette overføres nå til Skatteetaten, slik at importører selv må innberette MVA til Skatteetaten.

Grunnlag for innførselsmerverdiavgift som skal innberettes er basert på tollverdien (statistisk verdi, med noen unntak), + evt. toll + evt. andre avgifter.

For å spare våre kunder for utfordringen med å finne frem dette tallmaterialet selv og for enklest mulig håndtering av innførselsmerverdiavgift, kan vi tilby følgende:

Deklarasjon utskrift:

Et tilleggsark per tolldeklarasjon hvor grunnlag for innførselsmerverdiavgift og avgift fremkommer og om det skal beregnes høy eller lav sats i MVA-meldingen.

Deklarasjonsoversikt – MVA skattemelding

Et månedlig sammendrag basert på alle enkelttolldeklarasjonene forekommet i en måned hvor grunnlag for innførselsmerverdiavgift og avgift fremkommer og om det skal beregnes høy eller lav sats i MVA-meldingen.

Vi hører gjerne fra deres firma på om en eller begge tjenestene kan være av interesse.

Prisene for tilleggstjenestene kommer vi tilbake til.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om dette på firmapost@tangenlogistics.no eller på
tlf. 35 93 39 39.

Linker til informasjon om mva-melding

http://skatteetaten.no/mva-melding

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/innforselsmerverdiavgift—beregning/

 

15.11.2016

Copyright © Tangen Shipping AS

Developed by: